Mały słownik wyrazów kocich i kociojęzycznych

 • Title: Mały słownik wyrazów kocich i kociojęzycznych
 • Author: Przemysław Wechterowicz Marta Ludwiszewska
 • ISBN: 9788372789433
 • Page: 331
 • Format: Hardcover
 • [PDF] Download ↠ Mały słownik wyrazów kocich i kociojęzycznych : by Przemysław Wechterowicz Marta Ludwiszewska - Mały słownik wyrazów kocich i kociojęzycznych, Ma y s ownik wyraz w kocich i kocioj zycznych S ownik z kt rego mo na si dowiedzie mi dzy innymi e kot to pan mistrz nauczyciel a wierkot to uporczywy nierzadko maniakalny zachwyt nad kotem zw aszcza w pocz tkowej fazie jego rozwoju Dzi ki
  [PDF] Download ↠ Mały słownik wyrazów kocich i kociojęzycznych : by Przemysław Wechterowicz Marta Ludwiszewska - Mały słownik wyrazów kocich i kociojęzycznych, Ma y s ownik wyraz w kocich i kocioj zycznych S ownik z kt rego mo na si dowiedzie mi dzy innymi e kot to pan mistrz nauczyciel a wierkot to uporczywy nierzadko maniakalny zachwyt nad kotem zw aszcza w pocz tkowej fazie jego rozwoju Dzi ki

  • [PDF] Download ↠ Mały słownik wyrazów kocich i kociojęzycznych : by Przemysław Wechterowicz Marta Ludwiszewska
   331Przemysław Wechterowicz Marta Ludwiszewska
  Mały słownik wyrazów kocich i kociojęzycznych

  About Przemysław Wechterowicz Marta Ludwiszewska


  1. Pisze ksi ki dla dzieci, poniewa uwa a, e wszystko zaczyna si w a nie od dzieci Mieszka z on w Warszawie i ma okna z widokiem na drzewa Snu ju historie o marzeniach Wielkie marzenia , o jamniku Anastazy , o pannie mr wce Mr wka wychodzi za m , o trudnych pytaniach Czy mo na dotkn t czy i o weso ej kr wce Lukrecja A poniewa g ow ma zawsze pe n nowych pomys w, ju nied ugo pojawi si nowe


  629 Comments


  1. Urocza ksi eczka, w sam raz na prezent, je li kto lubi koty i takie ma e humorystyczne albumy O ile ilustracje s wietne, to definicje pozostaj na r nym poziomie Niekt re s zabawne i b yskotliwe, inne do grubociosane, ca o jednak wychodzi na plus Jest to lektura wprawdzie na kilkana cie minut, ale nie o to przecie chodzi tylko eby sobie si ga raz na jaki czas, u miechn si i pokiwa z uznaniem g ow nad ilustracjami.

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *