Bir Kadın Düşmanı

 • Title: Bir Kadın Düşmanı
 • Author: Reşat Nuri Güntekin
 • ISBN: 9751000165
 • Page: 490
 • Format: None
 • [PDF] Unlimited è Bir Kadın Düşmanı : by Reşat Nuri Güntekin - Bir Kadın Düşmanı, Bir Kad n D man Re at Nuri G ntekin in y l nda yay mlanan bu eseri evresinde irkinli i ve ta kalplili i ile tan nan ve bu y zden bir film kahraman olan yapay insan Homongolos ad yak t r lan Ziya ile g zel ama
  [PDF] Unlimited è Bir Kadın Düşmanı : by Reşat Nuri Güntekin - Bir Kadın Düşmanı, Bir Kad n D man Re at Nuri G ntekin in y l nda yay mlanan bu eseri evresinde irkinli i ve ta kalplili i ile tan nan ve bu y zden bir film kahraman olan yapay insan Homongolos ad yak t r lan Ziya ile g zel ama

  • [PDF] Unlimited è Bir Kadın Düşmanı : by Reşat Nuri Güntekin
   490Reşat Nuri Güntekin
  Bir Kadın Düşmanı

  About Reşat Nuri Güntekin


  1. Re at Nuri G ntekin Istanbul, 25 November 1889 London, 13 December 1956 was a Turkish novelist, storywriter and playwright His novel, al ku u The Wren , 1922 is about the destiny of a young Turkish female teacher in Anatolia the movie was filmed on this book in 1966, and remade as TV series in 1986 His narrative has a detailed and precise style, with a realistic tone His other significant novels include Ye il Gece Green Night and Yaprak D k m The Fall Of Leaves BiographyHis father was a major in the army Re at Nuri attended primary school in anakkale, the anakkale Secondary School and the zmir School of Freres He graduated from Istanbul University, Faculty of Literature in 1912 He worked as a teacher and administrator at high schools in Bursa and Istanbul, then as an inspector at the Ministry of National Education 1931 He served as the deputy of anakkale between 1933 and 1943 in the Turkish Parliament, the chief inspector at the Ministry of National Education 1947 , and a cultural attach to Paris 1950 , when he was also the Turkish representative to UNESCO.After his retirement, he served at the literary board of the Istanbul Municipal Theatres He died in London, where he had gone to be treated for his lung cancer He is buried at the Karacaahmet Cemetery in stanbul.


  365 Comments


  1. nsanlar vard r ki, menfaatleri m terek oldu u i in birbirlerini severler yleleri vard r ki mesela hayatlar bir arada ge ti i yahut fikirleri, hisleri birbirine uydu u i in severler Fakat yleleri de vard r ki, menfaatleri, hayatlar , fikirleri, hisleri birbirine tamamen yabanc d r Fakat buna ra men yine birbirlerine kar bir ruh incizab duyarlar Bence sevginin as l makbul nev i budur.Kendi derdim i in en korkuncu dedim nk ba kalar n n ikayetlerini i itemedi imiz i in kendi st rab m z daima her st [...]

   Reply

  2. Yar n bir motosiklet m sabakas var Galiba bir kaza olacak O gece onunla kenar nda dola t m z bay rdan yuvarlanaca m Buna cesaret edersem g r memize ancak yedi sekiz saat kald Necdet imdilik Allaha smarlad k.

   Reply

  3. Homongolos un arkada na yazd mektuplar, kendini tekrar tekrar, defalarca okutur Yer yer a latabilir bile.Nitekim, Re at Nuri Bey ok iyi bir yazard r.

   Reply

  4. Her zaman gun n birinde Sara nin Homongolos un mektuplar n bulup pi manl k icinde k vranmas n istemi imdir Harika bir kitap.

   Reply

  5. Bir Kad n D man n zellikle Homongolos un mektuplar n okurken, al ku u Feride nin d ncelerinden izler buluyor insan Yaln z kalman n bin ekli vard r diyor Re at Nuri G ntekin Yazar iki roman nda da farkl a lardan yaln zl yle ele al yor ki sayfalar n i inde kaybolup, bir rp da okuyorsunuz zellikle kitab n ikinci k sm olan Homongolos un lm arkada na yazd mektuplarda yazar ruh yaln zl n yle i ten anlatm ki etkilenmemek m mk n de il Hayat m z hep beraber ge ti i, birbirimizi daima sevdi imiz halde hep [...]

   Reply

  6. Ne g zel bir kitapt yk , karakterler, dil nsan ister istemez kendini o karakterlerle bir ak am gezmesinde o zaman n dili ile konu urken hayal ediyor ok eski bir siyah beyaz filmi izlemek gibiydi kitab okumak Yal n anlat m , s sten fiyakadan uzak diliyle ak p gitti Herkese tavsiye ederim mr m n b t n ac yahut renksiz g nleri bir an i in eski bir masal oldu Onun i in muhakkak s ylemek laz m Saadeti saklamak, ac y saklamaktan ok daha g

   Reply

  7. Kisilerin toplum tarafindan nasil algilandiklari, nasil algilandiklarini dusundukleri, ve gercekte nasil olduklari hakkinda dusunduren cok guzel bir roman Ve ilginctir ki, kendine daha samimi ve durust olanlar, genellikle toplum tarafindan yanlis anlasilir ve dislanmaya mahkum edilirler Persona cok onemlidir Yuzumuz en buyuk maskemiz olabilir.

   Reply

  8. Elimden d rmeden bitirdi im bir re at nuri roman daha Tek kelime ila harikayd mektuplardan olu an bir eserdir Ruhumu buldu um bi yer vard kitapta onu da payla ay m sizinle V cudumun irkin kabu u alt nda sevgi ile, rikkat ile dolup ta an zengin bir kalbim varm Ne are ki kimse beni sevmemi , kalbimdeki o ta k n memba kendi kendine kurumu Sevgilerim nefrete, kine, bedhahl a kalbolmu

   Reply

  9. eski t rk filmlerinden hallice, iyi bir son beklerken sayfay evirip homongolos ld ile ba layan bir b l mle kar la mak u ki, insan o okla korkun buhranlara girebilir.

   Reply

  10. Homongolos un mektuplar ok ok iyiydi al ku u esintileri yine hissediliyor kitapta Herkes i in vurucu olabilecek c mleler var yi ki okudum dedi im kitaplardan.

   Reply

  11. homongolosun mektuplar tekrar tekrar okunur zaman n tesinde bir eser.

   Reply

  12. San r m Masumiyet M zesinden sonra temas a k olan hi bir kitaba 5 veremeyece im.

   Reply

  13. Re at Nuri G ntekin in roman 1927 stanbul da Adnan Pa a nm k z S r , day s n n k z Vesime nin d n i in gitti i bir Bat Anadolu il esinde, g zelli iyle erkekleri kendine ba lam t r yaln z Homongolos diye tan nan, otuz otuzbe ya lannda Ziya, S r ya kay ts zd r, nk Ziya, dediklerine g re bir kad n d man d r ve S r ile alay eder boyuna S r ondan almak i in b t n zek s n kullan r, Ziya y kendine k eder S r , sevme ve efkat yetene inden yoksun san lan Homongolos a, kalpsiz ya aman n imk ns zh n kamtla [...]

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *